Powrót
BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZERACKI
 
40 018 KATOWICE ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL/FAX 2552018, 2090522, 0604544812, adp@omikron. com.pl. NIP 634-018- 75-84
 

   WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH , KTÓRE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE I ODDANE ZAMAWIAJACEMU PO 01.01.1998 R

LP

nazwa zadania

Inwestor- nazwa, adres

ZAKRES RZECZOWY

WARTOŚĆ usługi netto / ZŁ /

TERMIN REALIZACJI zamówienia

referencje załączamy

 

1.

OKRESOWA PIĘCIOLETNIA KONTROLA SPRAWDZENIA STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ OBIEKTÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH S. M. IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ul. Graniczna bud. nr : 49, 53, 57, 61

Spłdzielnia mieszkaniowa im.J.Paderewsk- iego Katowice ul.PaderewskiE- go 65

okresowe sprawdzenie

aktualnego stanu sprawności technicznej wartości użytkowej i estetyki obiektu budowlanego oraz otoczenia budynku mieszkalnego

30 000, ZŁ

wrzesień

2001

nie załączamy

grudzień

2001

2.

PROJEKT budowl. / wykon PRZEBUDOWy OŚRODKA KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWEGO NA HOTEL Z RESTAURACJĄ I SALĄ KONFERENCYJNĄ WYCZÓŁKOWO-GM. MASZEWO POWIAT KROSNO ODRZAŃSKIE WOJ. LUBUSKIE inwestor prywatny PROJEKT ARCHITEKT. - BUDOWLANY
Projekt konstrukcji projekt bud.-wykon. : instal. co
instal. wod - kan
instal. elektr. , p.poż
instal. wentylac. klimat. projekty przyłaczy
kosztorysy inwestor.

obiekt w realizacji

CZERWIEC

2000

nie załączamy

CZERWIEC

2001

3.

PROJEKT BUDOWL. / wykon WIELOBRANŻOWY
"adaptacja częsci pomieszcz. administracyjn. i byłej apteki szpitala miejskiego nr. 1 DLA potrzeb oddziału pediatrii "
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Szpitalna 1

Urząd Gminy DĄBROWA GÓRNICZA ul. KOŚCIUSZKI 25 DĄBROWA GÓRNICZA PROJEKT ARCHITEKT. - BUDOWLANY
Projekt konstrukcji projekt bud.-wykon. : instal. co
instal. wod - kan
instal. elektr.
instal. p.poż
instal. wentylac. klimat.
kosztorysy inwestor.
40 000, ZŁ
lipiec
2001

nie załączamy

4.

PROJEKT budowl./ wykon
DOGĘSZCZENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO T1 W REJONIE
UL. BAJKOWEJ W TYCHACH
DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI , DROGĄ , PARKINGAMI I STREFĄ MIEDZYOSIEDLOWĄ REKREACYJNO - SPORTOWĄ
TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSKARD" ul.DĄBROWSKIEGO 39 43-100 TYCHY PROJEKT ARCHITEKT. - BUDOWLANY
Projekt konstrukcji projekt bud.-wykon. : INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
instal. elektr.
wew instal: wod.- kan. c.o, Cwu.
instal.przyłączy i sieci : instal wod - kan instal kan. deszcz . instal. kan. sanitar. instal. C.O. , C.w.u instal. ELEKTR.
KOSZTORYS INWESTORSKI

55 000, ZŁ

 

lipiec

2000

ref. nr

obiekt w realizacji

Grudzień

2000

5.
PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY PRZEBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA BUDYNEK SCHRONISKA DLA OFIAR PRZEMOCY OKRADZIONÓW - DĄBROWA GÓRNICZA ul. ZIOŁOWA 28 URZĄD GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
ul. KOŚCIUSZKI 25
DĄBROWA GÓRNICZA
PROJEKT
ARCHITEKT - BUDOWLANY
Projekt konstrukcji
instal. wewnętrzne
instal. wod - kan
instal, co
instal. ELEKTR
plan zagospodar. terenu
PROJEKT BUD.- wykon przyłączy
instal. wod - kan
instal, gazu
instal. ELEKTR

19 500, ZŁ

CZERWIEC

2000

ref. nr

obiekt w realizacji

WRZESIEŃ

2000

6.

PROJEKT BUDOWL. / WYKON.
DOMU JEDNORODZINNEGO
rezydencja z basenem z przyłączami
DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Łańcuckiego

inwestor

prywatny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Projekt konstrukcji,
Projekt inst. elektrycznej
PROJEKT INST.
WOD.-KAN., GAZ
nadzór autorski

17 000, ZŁ

listopad

1999

nie załączamy

obiekt w realizacji

75 %

CZERWIEC

2000

7.

PROJEKT BUDOWL / WYKON.
przebud. adaptacji pomieszczeń gabinetów lekarskich z zapleczem w Katowicach przy ul. SOWIŃSKIEGO 19
GABINETY LEKARSKIE
J. K. ZEMBRZYCCY ul. SOWIŃSKIEGO 21 40 018 KATOWICE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY pomieszczeń gabinetów ginekologiczno-internistycznych z zapleczem nadzór autorski

OBIEKT

Zrealizow

Styczeń

2000

ref. nr

MARZEC

2000

8.

PROJEKT KONCEPCYJNY MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY
układu parkingowo-komunikacyjnego rejonu administracji "Sowińskiego"
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
IM. I. J. PADEREWSKIEGO
ul. PADEREWSKIEGO 65
40 272 KATOWICE
PROJEKT KONCEPCYJNY / WYKON . MODERNIZ. I PRZEBUDOWY
układu parkingowo-komunikacyjnego
rozmieszczenie terenów zielonych i placów zabaw

25 000, ZŁ

MAJ

1998

ref. nr

oczekuje

na

realizację

GRUDZIEŃ

1999

9.

PROJEKT./ WYKON BUDYNKU JEDNORODZINNEGO Z PRZYŁĄCZAMI W BĘDZINIE - GRODŹCU przy ul. Piaskowej/Różyckiego inwestor prywatny PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
projekt konstrukcji
projekt instal. elektr.
projekt instal. wod.-kan
projekt instal. gazowej
KOSZTORYS INWESTORSKI

ObIEKT

Zrealizow

w 90 %

LIPIEC

1999

nie załączamy

listopad

1999

10.

PROJEKT BUDOWL. / WYKON. ZESPOŁU GABINET. STOMATOLOGICZNYCH Z ZAPLECZEM W KATOWICACH przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 117A GABINETY STOMATOLOGICZNE J.CEGLAREK - CZAJKA
ul. MIKOŁOWSKA 117
40-785 KATOWICE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY, projekt wnętrz
nadzór autorski

OBIEKT

Zrealizow

STYCZEŃ

1999

ref. nr

maj

1999

11.

PROJEKT BUDOWL. / WYKON. DOMÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ KATOWICE ul. KARASIOWA P.B.O " TROJAN " S.C.
ul. MICKIEWICZA 12 / 5A
40 092 KATOWICE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT konstrukcji,
projekt instal. elektr.
projekt instal. wod.-kan
projekt instal. gazowej
KOSZTORYS INWESTORSKI
nadzór autorski

OBIEKT

Zrealizow

LUTY

1999

nie załączamy

LIPIEC

1999

12.

Projekt budowlany ogrodzenia stadionu
koncepcja PRZEBUDOWY STADIONU PIŁKARSKIEGO W SOSNOWCU przy ul. KRESOWEJ 1
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
41 200 SOSNOWIEC
ul. 3-GO MAJA 41
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Kosztorys inwentorski nadzór autorski

13 000, ZŁ

MARZEC

1999

nie załączamy

13.

PROJEKT BUDOWL. /WYKON.
ROZBUDOWY ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ANTOSIK S.C.
DĄBROWA GÓRNICZA
ul. ŁĄCZĄCA 39
inwestor prywatny PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
projekt konstrukcji
instalacje elektryczne
instalacje wod-kan, co
nadzór autorski

OBIEKT

Zrealizow

STYCZEŃ

1998

ref. nr


Dalej ...